loader

                                                        GESARA FOND

Izvor slike: https://www.bitchute.com/
Objavljeno: 23.03.2020.
Urednik: Goran Krstić

GESARA jeste samo jedan segment celog sistema koji se menja. GESARA jeste globalni novčani fond planete Zemlje.
U GESARI je akumuliran sav novac, plemeniti metali, i drugi resursi koji su zaplenjeni od članova Kabale s obzirom da su takva novčana sredstva stekli nelegalnim putem kroz kriminalne radnje, trgovine drogom, belog roblja, oružja itd.
Osoba koja vodi GESARA fond jeste Melanija Tramp, supruga predsednika Donalda Trampa. Ona je ujedno postavljena da vodi Svetsku banku koja jeste posrednik između GESARE fonda i drugih država.
Novac iz GESARE je predviđen u namenske svrhe kao što je razvoj infrastrukture, industrijskih grana, medicine i drugih naučnih oblasti, donošenje i implementacija novih inovacija i tehnologija, i još mnogo toga.
Svrha GESARE jeste da se po realizaciji Objave eliminiše siromaštvo, glad, i ostale negativne pojave koje su proistekle iz starog monetarnog sistema te omogući napredak ljudske civilizacije na svim poljima.


GESARA sistem se ogleda u tome da je za svaku državu postavljen jedan koordinator koji ima ulogu posredništva između GESARE fonda i Vlade države. U skladu sa potrebama određene države, Vlada podnosi zahtev koji obuhvata celokupan plan razvoja infrastrukture, resursa i drugih oblasti, a u skladu sa realnim potrebama. 
U slučaju da je plan i razvoj Vlade određene države prihvatljiv i obuhvata realne potrebe, koordinator za tu zemlju povlači potrebna novčana sredstva iz GESARE fonda te se usmerava direktno u budžet države.
Ono što mora da se naglasi, a to je da zahvaljujući uspostavljenom kvantnom sistemu, ne postoji mogućnost malverzacije i pranja novca, sve transakcije se prate. Stoga vlada države ne može da koristi dobijena novčana sredstva u druge svrhe.


Alijansa koristi postojeći monetarni sistem sve do trenutka kada će biti najbezbolnije da se izvrši njegova potpuna rekonstrukcija. Orionski monetarni sistem jeste izuzetno složen iz tog razloga jel je tesno spregnut sa samom egzistencijom čoveka i na taj način direktno utiče kako na ličnu tako i na kolektivnu frekvenciju odnosno svaki upliv i naglo slamanje ovog sistema izaziva paniku i strah kod ljudi usled njihove materijalne ugroženosti. 

Izbijanje pandemije COVID 19 jeste prilika koju Alijansa koristi kako bi primenila segmente GESARA-e u više zemalja sveta. 
Ovo takođe jeste i test implementacije novog monetarnog sistema zasnovanog na kvantnoj osnovi i zlatnoj podlozi. 
Drugi segment primene GESARA-e u ovom trenutku jeste smanjenje panike i straha zbog pandemije koja vidno urušava ekonomiju zemalja. Iako je planeta još uvek nezrela za potpunu promenu postojećeg monetarnog sistema koji traje vekovima, Alijansa je odlučila da deo sredstava iz GESARA-e preusmeri u budžete država kako bi obezbedila određeni vid sigurnosti tako što bi umirila ekonomiju ugroženih država te za rezultat bi umanjila posledice ove pandemije. 
Sredstva koja su obezbeđena za podršku zemljama nisu data olako na raspolaganje. 
Svaka zemlja kojoj su data sredstva podleže kontroli trošenja i usmeravanja tih sredstava, a tu kontrolu sprovode koordinatori iz GESARA fonda.


U skladu sa tim, na vanrednom samitu G20 kao virtuelna konferencija prvi takve vrste u istoriji organizacije G20, a pored zemalja G20 učestovali su takođe i predstavnici Međunarodne organizacije rada, Svetske zdravstvene organizacije i Svetske banke. 
Ovaj samit je ovog puta bio zatvoren za medije i javnost. Ruski lider Vladimir Putin je predložio svim liderima da se razmisli o stvaranju SPECIJALNOG FONDA (GESARA) pod okriljem MMF-a, koji bi se finansirao sredstvima centralnih banaka, a zatim dati pravo svakom članu MMF-a da pozajmljuje sredstva iz datog fonda proporcionalno njegovom udelu u svetskoj ekonomiji dugoročno sa nultom stopom (ukidanje kamate) te da će u svrhu zajedničkih istraživanja, prevencija ekonomskih posledica izazvanih pandemijom Korona virusa, uložiti 5 biliona dolara (5.000 milijardi dolara). 
Ovo jeste rana faza GESARA-e te je Alijansa i zvanično pokrenula protokol obelodanjivanja GESARA-e.

https://rs.sputniknews.com/


Pored toga, GESARA će poslužiti kao garant mira, stabilnosti i sigurnosti po realizaciji Objave o postojanju drugih zvezdanih civilizacija i organizacije Galaktička Federacija, a sve u cilju da se minimalizuje panika i strah kod ljudi.
GESARA fond će se aktivirati u potpunosti tek kad se poklope svi potrebni faktori i u skladu sa promenama u ljudskoj civilizaciji.

Powered by WebExpress