loader

Individualne inicijacije


Individualna inicijacija podrazumeva: 

Razmena iskustava, prolazak teorijskog dela kroz Priručnike sa Učiteljima, vežbu Ki disanja sa Učiteljem, učenje tehnike Ujedinjenja uma i tela i ceremonija inicijacije. 

Obuke i inicijacije se sprovode jedan na jedan, vremenski traju 3-4 sata i održavaju ga dva Učitelja. 

Za učenike koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju, tim Učitelja koji realizuje inicijaciju na daljinu ima mogućnost da istu inicijaciju kanališe na daljinu. 
Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i učenika. 
Takođe, učenik ima obavezu detaljno pratiti sve instrukcije koje dobija od tima Učitelja. 

Nakon inicijacije učenik dobija Priručnik (skriptu) i Sertifikat.

Za više informacija možete nas kontaktirati na:

Mobilni telefon: 061/15-42-367 
E-mail: officealliance.rs@gmail.com   

Powered by WebExpress