loader

I STEPEN KANALISANJA LIČNIH VODIČA 

ŠTA SU VODIČI?


Vodiči su visokofrekventni entiteti eterične forme i imaju ličnu svest. 
Oni vibriraju u višim dimenzijama stoga je njihova percepcija daleko šira u odnosu na našu koji živimo u fizičkom svetu 3 dimenzije.Vodiči kao visokofrekventni entiteti jesu povezani eteričnim sponama sa ličnim energetskim poljem čoveka, na taj način su integrisani kao deo samog energetskog tela odnosno polja osobe. 

Kako su vezani za nas odnosno za naš život i razvoj tako kao mi i oni isto sakupljaju iskustva. 
Sve što se dešava nama takođe se dešava i njima u smislu iskustva. 
Oni puno uče kroz nas kao i mi preko njih, to je simbioza i ugovor duše sa izabranim vodičima pre fizičke inkarnacije. 

Vodiči tako što akumuliraju sva iskustva kroz fizičku inkarnaciju čoveka takođe na taj način ubrzano evoluiraju na viši nivo Svesti. Vodiči nisu uvek ljudskog porekla, takođe mogu voditi poreklo od različitih zvezdanih civilizacija. 
Pored toga čest je slučaj da ljudska duša nakon završetka fizičke inkarnacije vrati se u 3D u svojstvu vodiča koji pomaže drugoj duši koja se fizički inkarnira na 3D planetu. 
Svrha jeste da sad iskusni vodič pomogne duši koja se fizički inkanirala prođe što lakše 3D iskustva koja umeju da budu vrlo izazovna i teška. 

Najbolje će pomoći onaj vodič koji je već iskusio takvo 3D iskustvo.Čovek može imati više vodiča koji su raspoređeni u određene oblasti od značaja za Plan duše kao na primer životni plan, materijalna egzistencija, prošle inkarnacije, zdravlje, bezbednost, u slučaju vanrednih i nepredviđenih okolnosti itd. 

Svaka osoba ima svog glavnog vodiča, a najčešće je u domenu životnog plana i razvoja.Izabrani vodiči za čoveka jesu saputnici i podrška u savetovanju i usmeravanju.Zadatak vodiča jeste da pomognu da se u celosti realizuje utvrđeni Plan duše u smislu manifestovanja svih iskustava koje je duša izabrala prilikom inkarnacije. 

Kad neko ima otvoren kontakt sa vodičima, oni takođe mogu da se ostvare kroz ulogu zaštitnika jer vide dalju vremensku liniju i razvoj događaja stoga se uključuju sa upozorenjima da osoba obrati pažnju na nešto ili da bude oprezna dok ne prođe kritičan trenutak. 
Oni su za nas nešto najbliže, rade u svakom trenutku našeg života, znaju svaku tajnu ili informaciju o nama iz razloga jer su deo morfičkog polja čoveka. 
Morfičko polje jeste polje koje sadrži sve informacije koje su se ubeležile kroz celu fizičku inkarnaciju osobe stoga su nam nešto najbliže jer znaju o čemu razmišljamo i koji su nam planovi, znaju koje su naše najdublje želje. 
Uvek su uz nas kroz sve događaje i iskustva koje osoba proživi. 

Usled gustine 3 dimenzije i neaktivnosti pinealne žlezde ljudi nemaju aktivan kanal komunikacije sa svojim vodičima, stoga mnogo teže prolaze kroz iskustva za vreme inkarnacije. Često vodiči šalju poruke i upozorenja na suptilan način, međutim usled prevelike buke u umu osobe poruke ili upozorenja ne stignu do osobe. 

Vodič kad je svezan, onda je onemogućen da izvršava svoj zadatak iz tog razloga kod osobe se javljaju vremenom komplikacije u životu jer vodič više nije u mogućnosti da pomogne svom štićeniku tako što bi ga vraćao na utvrđeni Plan duše.


INDIVIDUALNA INICIJACIJA

Individualna inicijacija podrazumeva:

* Razmena iskustava.
* Prolazak teorijskog dela kroz Priručnike sa Učiteljima.
* Vežba Ki disanja sa Učiteljem.
* Učenje tehnike Ujedinjenja uma i tela.
* Ceremonija inicijacije.

Trajanje individualne inicijacije:

Od 3-4 sata

INICIJACIJA NA DALJINU:

Za učenike koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju, tim Učitelja koji realizuje inicijaciju na daljinu ima mogućnost da istu inicijaciju kanališe na daljinu. Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i učenika. Takođe, učenik ima obavezu detaljno pratiti sve instrukcije koje dobija od tima Učitelja. 

USLOV:

Učesnici inicijacije ne mogu biti oni koji imaju: 
 • ugrađen pejsmejker 
 • prisustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera, svi tipovi šizofrenije 

Mere opreza: 
• insulinska terapija 
• trudnoća 
• Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)


Kako bi inicijacija u I stepen kanalisanja ličnih vodiča bila uspešna potrebno je da učesnici imaju prvi stepen Usui Reikija odnosno otvoren lični energetski kanal, oni učesnici koji nemaju Reiki inicijaciju, pre inicijacije u I stepen kanalisanja ličnih vodiča dobijaju inicijaciju u I stepen Usui Reiki.


Po završetku individualnih inicijacija, učesnici dobijaju Priručnike i Sertifikate o završenom I stepenu Usui Reikija (ukoliko nemaju) 
i I stepenu kanalisanja ličnih vodiča.

TEHNIČKI PODACI:

Mesto održavanja individualne inicijacije: Pančevo, ul. Lava Tolstoja br. 6 

Kotizacija za inicijaciju u I stepen kanalisanja ličnih vodiča iznosi: 120 eura (za one učesnike koji su već inicirani u Reiki).

Kotizacija za dve inicijacije odnosno I stepen Usui Reiki i I stepen kanalisanja ličnih vodiča iznosi: 170 eura.   


Prijava učešća na:

Mobilni telefon: 061/15-42-367 
E-mail: officealliance.rs@gmail.com 

Powered by WebExpress