loader

OBUKA

KANALISANJE LIČNIH VODIČA

Energetski kanal i kanalisanje?

Duša čoveka iako je sferičnog oblika, kada se inkarnira u fizičko telo, u skladu sa formom fizičkog tela, formira eterični kanal cevastog oblika iz razloga jer su čakre odnosno energetski centri energetskog tela raspoređeni u nizu od temena glave do karlice, te svojim radom kao mali motori stvaraju kanal takve forme. 

Sam kanal omogućava čoveku da se poveže kroz krunsku čakru na temenu glave sa spoljnim energijama, vodičima, entitetima i bićima drugih civilizacija.  

Velika većina ljudi i dalje nije svesna svoje prave prirode kao i da imaju sposobnost kanalisanja odnosno da jesu kanali. Ono što ljudi moraju da osveste, a to je da su naša fizička tela sačinjena od fotona, malih čestica svetlosti. U suštini, na molekularnom nivou, ljudi su bića svetlosti. Mi smo kao i ostala zvezdana bića takođe nastala od čestica svetlosti koje proističu iz samog Kreatora odnosno Izvora, samim tim svi smo mi Ko-kreatori po naličju Izvora odnosno Tvorca. 
Da bi bili Ko-kreatori potreban nam je energetski kanal koji nam omogućava vezu sa Izvorom.

Kanali 

Postoje različiti kanali od kojih su neki prirodno nadareni, te su u toku svog života razvili lične psihičke sposobnosti. Opet postoje kanali koji su se inkarnirali na ovu planetu sa određenom svrhom i namerom te su im psihičke sposobnosti kanalisanja urođene i koje se aktiviraju kada dođe pravi trenutak. 
Sami kanali često nemaju dovoljno svesno poimanje svoje sposobnosti pa je koriste u različite svrhe kao na primer kako bi drugima proricali budućnost i na taj način im pomogli da prevaziđu svoja teška iskustva u svojoj trenutnoj inkarnaciji. Čest slučaj jeste i da pojedini kanali prime informacije od raznih entiteta pa se dešava da određeni entiteti nisu dobronamerni, te se prikače na energetsko polje ljudi i na taj način im štete. 

Jako je važno zaštiti svoj lični kanal koji je otvoren za komunikaciju s obzirom da bez zaštite može biti otvoren za razne energije i entitete koji imaju mogućnost da privremeno utiču na čoveka preko njegovog energetskog kanala ukoliko se ne zaštiti kako treba. 

Kanalisanje

Bez obzira na koji način ko i šta kanališe, gotovo se uvek kanališe kako bi se dobile određene informacije koje mogu biti za opšte dobro ili pak one koje bi nas vodile kroz inkarnaciju i pomagale nam da ostvarimo svoj puni potencijal. 

Bitno je da se napravi razlika između različitih načina i tipova kanalisanja. Postoje mnogi načini kanalisanja kao što su: 

 - telepatsko kanalisanje; 

 - kanalisanje u transu; 

 - astralno kanalisanje;

-  hibernaciono; 

 - kanalisanje pomoću određenih magijskih rituala i intrumenata. 

Svaki oblik kanalisanja zahteva određene sposobnosti, a pre svega izuzetno aktivnu pinealnu žlezdu koja nam omogućava sagledavanje van trodimenzionalne matrice.

Šta su duhovni vodiči?

Vodiči su visokofrekventni entiteti eterične forme koji imaju ličnu svest.Oni vibriraju u višim dimenzijama stoga je njihova percepcija daleko šira u odnosu na našu u fizičkom svetu treće dimenzije. 
Vodiči kao visokofrekventni entiteti jesu povezani putem Ugovora sa dušom čoveka, te se oni manifestuju kroz energetsko polje čoveka. 
Vodiči su na taj način integrisani u lično energetsko polje čoveka. Kako su vezani za nas odnosno za naš život i razvoj, kao mi i oni isto sakupljaju iskustva kroz naš život. 
Sve što se dešava nama takođe se dešava i njima u smislu razvoja i evolucije kroz doživljaj iskustava. Oni puno uče kroz nas kao i mi preko njih, to je simbioza i Ugovor duše sa izabranim vodičima pre fizičke inkarnacije. 


Vodiči su za čoveka saputnici i podrška u savetovanju i usmeravanju. Međutim, naši vodiči ne donose odluke umesto nas niti umesto nas mogu preduzeti potrebne korake. Naši vodiči su tu da nam u skladu sa našim odlukama otvore odnosno kreiraju prilike kako bi se te odluke manifestovale za naše najviše dobro. 
Zadatak vodiča jeste da pomognu da se u celosti realizuje utvrđeni Plan duše u smislu manifestovanja svih iskustava koji je čovek izabrao prilikom inkarnacije.


Oni su za nas nešto najbliže, rade u svakom trenutku našeg života, znaju svaku tajnu ili informaciju o nama iz razloga jer su deo ličnog polja čoveka. 
Uvek su uz nas kroz sve događaje i iskustva koje mi proživimo. Usled gustine treće dimenzije i neaktivnosti pinealne žlezde ljudi nemaju aktivan kanal komunikacije sa svojim vodičima, stoga mnogo teže prolaze kroz iskustva za vreme svoje fizičke inkarnacije. 
Često vodiči šalju poruke i upozorenja na suptilan način, međutim usled prevelike buke u umu osobe poruke ili upozorenja ne stignu do osobe.

Zašto obuka odnosno inicijacija?

Obuka odnosno inicijacija ima za cilj da nam omogući ličnu komunikaciju sa našim duhovnim vodičima. Kroz istoriju ovakve inicijacije radili su Šamani u Sibiru ili Kuranderi na Andima. 
Ceremonije su gotovo uvek imale za cilj isceljenje ili pak duhovno uzdizanje čoveka kroz astralno putovanje na koje ga Šaman pomoću određenih tehnika vodi. Danas je to znatno drugačije ali i dalje sa istim ciljem, a to je podizanje lične svesti i osvešćivanje nesvesnog kako bi smo napredovali. 

Kada je konkretno reč o našim ličnim vodičima, oni su jedini na koje možemo i na koje trebamo da se oslanjamo kada je u pitanju naš lični životni put i razvoj.
Naši vodiči su sa nama i pre nego što smo se inkarnirali, sa našim vodičima smo pre inkarnacije sagledavali koja su to iskustva koja smo proživeli kroz sve naše prethodne živote, ali sa njima isto tako pravimo Plan duše koji treba proživeti u narednoj inkarnaciji. 

U drevna vremena, ljudi su aktivno komunicirali sa svojim ličnim vodičima i slušali njihova usmerenja na putu realizacije njihovog Plana duše. 
Kroz vreme takav vid komunikacije je pao u zaborav.S obzirom da su u toku korenite promene, vreme u kom živimo je zaista privilegovano za sve ljude koji se nalaze trenutno na planeti. 

Drevno znanje se ponovo vraća ljudima koji se bude iz sna i uvidjaju da zapravo nikad nisu bili sami, uz njih su bili i biće od početka do kraja njihovi lični vodiči, a ova obuka odnosno inicijacija ima za cilj da probudi u nama aktivnu komunikaciju sa našim ličnim vodičima kakvu smo nekada imali. 

Powered by WebExpress