loader

I STEPEN KANALISANJA LIČNIH VODIČA 


PLAN I PROGRAM OBUKE


Trajanje obuke:

Prvi dan: od 10:00h do 17:30h 
Drugi dan: od 10:00h do 17:00h 

PRVI DAN 

Od 10:00h do 10:30h - Upoznavanje sa učesnicima na seminaru 

Od 10:30h do 11:00h – Razmena iskustava učesnika na seminaru (iskustva sa energijama, entitetima i drugim energetskim formama) 


Od 11:00h do 12:00h – Teorijske osnove energetskog tela kod čoveka 

Nastanak svetlosnog tela 

 •Energetski kanal 

•Energetski sistem čakri 

•Energetski meridijani 

•Svesni um, podsvest, viši um 

•Mozak i moždani talasi-alfa, beta, gama i teta talasi 


Od 12:00h do 12:20h – Pauza 

Od 12:20h do 13:30h - Teoretske osnove o Reikiju kao metodi energetskog rada 

•Šta je Reiki, njegov nastanak i razvoj

•Vrste Reikija 

•Prednosti i nuspojave u Reiki energetskom radu 

•Pozicije tretiranja Reiki metodom na fizičkom telu 

•Autotretman 


Od 13:30h do 14:15h – Ketering 

Od 14:15h do 14:45h – Meditacija 

Od 15:00h do 16:00h –INICIJACIJA u I stepen Usui Reiki 

Od 16:00h do 16:15h – Pauza

 Od 16:15h do 17:00h – Autotretman 

Od 17:00h do 17:30h – Utisci 

Na kraju prvog dana seminara dodela: 

- Sertifikata o završenom I stepenu Usui Reikija 

- Priručnika za I stepen Usui Reiki DRUGI DAN 

Od 10:00h do 10:30h – Utisci o Reiki autotretmanu 

Od 10:30h do 11:30h – Teorijske osnove o nivoima energetskog tela kod čoveka 

 •Aura 

•Šest nivoa energetskog tela kod čoveka 

•Polovi energetskog tela 

•Morfičko polje 

•Akaša polje 


Od 11:30h do 11:50h – Pauza 

Od 11:50h do 13:00h – Teorijske osnove o vodičima 

 •Šta su vodiči 

•Zašto nemamo aktivan kontakt sa našim vodičima 

•Kako vodiči utiču na nas 

•Oblasni vodiči 

•Vodiči drugih civilizacija 

•Integracija vodiča drugih civilizacija 

•Kanalisanje 


Od 13:00h do 13:45h – Ketering 

Od 13:45h do 14:15h – Tehnika ujedinjenja uma i tela 

Od 14:15h do 15:00h – Reiki autotretman

Od 15:00h do 16:00h – INICIJACIJA u I stepen kanalisanja ličnih vodiča 

Od 16:00h do 16:15h – Pauza 

Od 16:15h do 17:00h – Utisci 

Na kraju drugog dana seminara dodela: 

- Sertifikata o završenom I stepenu kanalisanja ličnih vodiča

- Priručnika za I stepen kanalisanja ličnih vodiča 
INICIJACIJA NA DALJINU:

Za učesnike koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju obuci i inicijaciji, tim Učitelja koji realizuje inicijaciju na daljinu ima mogućnost da istu inicijaciju kanališe na daljinu. Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i učesnika. Takođe, učesnik ima obavezu detaljno pratiti sve instrukcije koje dobija od tima Učitelja. 

Po završetku obuke i inicijacije, učesnici dobijaju Priručnike i Sertifikate o završenom I stepenu Usui Reikija i I stepenu kanalisanja ličnih vodiča.

Dvodnevna obuka i inicijacije realizuju se vikendom (subota i nedelja), svi učesnici obuke biće unapred blagovremeno obavešteni o terminu po formiranju grupe. 

Mesto održavanja obuke: Pančevo, ul. Lava Tolstoja br. 6 

Kotizacija dvodnevne obuke i inicijacije iznosi: 170 eura 

Kada su u pitanju učesnici koji su inicirani u bilo koji pravac i stepen Reikija, budući da imaju otvoren energetski kanal, nisu u obavezi prisustvovati prvom danu obuke i inicijacije (osim ako ne žele reinicijaciju). 

Kotizacija za inicijaciju u I stepen kanalisanja ličnih vodiča iznosi: 120 eura   

USLOVI:

Učesnici obuke ne mogu biti oni koji imaju:

• ugrađen pejsmejker 
• prisustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera, svi tipovi šizofrenije

Mere opreza:

• insulinska terapija
• trudnoća
• Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Prijava učešća na:

Mobilni telefon: 061/15-42-367 
E-mail: officealliance.rs@gmail.com 

Powered by WebExpress